Home

Flodkulturerna kina

Flodkulturer Historia SO-rumme

 1. En flodkultur är en högkultur - en tidig civilisation - som uppstått kring ett flodsystem vars existens har utgjort grundförutsättningarna för samhällsutvecklingen kring floden. Flodkulturer uppkom bland annat i forntidens Mesopotamien (dagens Irak), Egypten, Indien och Kina
 2. Kina blev ett naturligt val för mig då jag varit där innan det blev sammanslaget med Hong Kong. Jag tänker studera kring anledningarna till att Kina blev en högkultur och vilka utgångspunkter de hade för att bli det. Jag tänker också jämföra högkulturen med idag, för att se vilka likheter jag kan finna, och vad som har förändrats
 3. Kina var därför ett splittrat rike under större delen av forntiden med en svag kejsare som galjonsfigur (mer som en symbol, en maktlös ledare). Kina enas under en stark kejsare Det var först på 200-talet f.Kr som en furste vid namn Qin Shi Huangdi i landet Qin lyckades besegra alla sina rivaler och ena det splittrade Kina
 4. Flodkulturerna del 4 Kina och den gula floden Anders Lennmor. Loading En kort övergripande introduktion om hur man tror det var runt flodkulturerna för ca 5000 år sedan. Category People.
 5. I Kina la man kanske inte lika stor vikt vid gudarna som man gjorde i Egypten, det var kejsaren som hade makten i första hand. De högperioder som flodkulturerna har haft beror alla antingen på krigs eller också handels framgångar men också utveckling (i väldigt bred bemärkelse)
 6. Läs om Kina s. 24 - 28; Uppgifter s. 29; Diskussionsuppgift: Även i Kina var den tekniska utvecklingen god. Skriv ned kort för dig själv vilken av de uppfinningar på s. 28 som du tycker är viktigast för oss i dag och varför den är viktig. Begrepp att kunna: Högkultur; Centralmakt; Mål: Känna till de olika flodkulturerna

Flodkulturer - Mimers Brun

 1. En flodkultur är en tidig civilisation som i hög grad uppstått på grund av tillgången till ett större flodsystem. [1] Numera används begreppet flodkultur främst pedagogiskt i läroböcker och historiska översiktsverk. [1] De fyra civilisationer som man brukar kategorisera som typiska flodkulturer är: Egypten vid Nilen, Pakistan vid Indus, Mesopotamien vid Eufrat och Tigris samt Kina.
 2. (länk: Mesopotamien (Flodkultur)) Flodkulturen i Egypten som uppstod längs Nilen (länk: Egypten (Flodkultur)) Flodkulturen i Pakistan som uppstod längs floden Indus. (länk: Induskulturen (Flodkultur)) Flodkulturen i Kina som uppstod längs gula floden. (länk: Kina (Flodkultur)) Åter till historiebokens register
 3. Ett exempel på olika civilisationer är de 4 stora flodkulturerna som är i Egypten, Mesopotamien, Kina och Induskulturen. YouTube-video Likheter mellan de två civilisationerna Mesopotamien och Egypten: I båda rikena så levde de flesta i befolkningen som bönder
 4. För historiska nyheter och tips, följ https://www.facebook.com/flippadhistori
 5. ska analfabetismen, och stod inför uppgiften att lära hundratals miljoner kineser läsa och skriva. Då gjordes många redan tidigare vanliga förenklingar och förkortningar officiella, vissa tecken slopades och även förenklingar respektive rena nykonstruktioner skapades

Kinas fornhistoria Forntiden och antiken Historia SO

Hur kunde avancerade högkulturer som den i Egypten med sina pyramider, eller den i Kina med den kinesiska muren, växa upp för tusentals år sedan? Det ska vi undersöka. Vi tittar närmare på Mesopotamien, Egypten, Induskulturen och Kina. Kapitel: - Inledning (00:00 - 01:21) - Hur uppstod en flodkultur? (01:22 - 06:31 flodkultur. flodkultur, benämning på tidig civilisation vars utveckling inom forskningen har ansetts i hög grad beroende av tillgången till vattenresurser i större flodsystem. Benämningen flodkultur är numera huvudsakligen en (28 av 200 ord Jämför flodkulturerna med varandra. Aktivitet om flodkulturer i historia för årskurs 7,8, Titta på en film om flodkulturer och undersök likheter och skillnader. Aktivitet om flodkulturer för årskurs 7,8, Flodkulturer - Kina : I över 150 000 år levde människan som jägare och samlare. Hur gick vi från det ganska enkla nomadlivet - till att bygga hus, städer, skapa samhällen och egna kulturer? I det här utbildningsklippet får du veta mer om Kina. Undervisningen i Geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6 >- Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark.

Flodkulturerna del 4 Kina och den gula floden - YouTub

 1. => Förklara vad som menas med en flodkultur med Egypten som exempel. => Vad var orsaken till att farao hade mycket makt och att de byggde pyramider. => Förklara vad som gav makt i Egypten och visa på olika perspektiv som påverkades av detta. (skrift, mark, gudar, präster, farao) => Dra slutsats om Egyptens jämställdhet och orsakerna till.
 2. Flodkulturerna under forntiden: Vatten har alltid varit en uppsamlingsplats för såväl människor och djur genom tiderna. Utan vatten inget liv! Detta utnyttjade människorna under forntiden och flodkulturer, även kallade högkulturer bildades. För att kunna kallas för Högkultur finns det tre kriterier som måste uppfyllas: 1
 3. (Nuvarande Irak). [1] [2] Högkulturerna kallas även ibland för flodkulturerna. Eftersom de första högkulturerna växte fram kring de stora floderna Tigris och Eufrat (i dagens Irak), Nilen (Egypten), kulturen i Indus-dalen, (dagens Pakistan) samt kulturerna kring Yangshao och Dawenkou (Kina). [3] Vad gjorde dem så speciella
 4. Flodkulturer - I över 150 000 år levde människan som jägare och samlare. Hur gick vi från det ganska enkla nomadlivet - till att bygga hus, städer, skapa samhällen och egna kulturer? Hur kunde avancerade högkulturer som den i Egypten med sina pyramider, eller den i Kina med den kinesiska muren, växa upp för tusental

Flodkulturer som högkulturer - en jämförels

 1. turen i Kina? Vad innebär flodnamnets färg i sammanhanget? • Hur såg samhällsklasserna ut i det tidiga Kina? • Beskriv hur järnet påverkade utvecklingen i Kina på 500-talet f.v.t. • Vilka förändringar införde kejsaren Shi Huangdi? Sammanfattning • Vilka var de fyra stora flodkulturerna? • Hur bildades flodkulturerna
 2. Både Mesopotamien och Egypten var tidiga flodkulturer Flodkulturerna uppkom genom att en flods översvämningar utnyttjades för storskaligt jordbruk. Text+aktivitet om flodkulturerna för årskurs 7,8, Jämförelse högkulturer Flodkulturer Historia SO-rumme . Lite senare uppstod även kulturer med skrift i Indien och i Kina
 3. Läs inledningen (första stycket) till de tre texterna om flodkulturerna. Svara sedan på frågorna i enkäten nedan. Mesopotamien s. 17 Det gamla Egypten s 22 Kina - mittens rike s. 2
 4. KINA. I och med att Shang-dynastins tog makten i Huang He-regionen övergick Kina till att bli en historisk kultur. Dynastin Shang är en känd dynasti som tog över makten 1750. Denna dynasti regerade i sex århundraden och togs sedan över av Zhou, som regerade fram till 200-talet f Kr då Kinas verkliga storhetstid började
 5. Kategori: Flodkulturerna. Sammanfattning Huang He. Sammanfattning Induskulturen. Andra högkulturer. Quiz - Andra högkulturer Efter du sett filmerna och gjort quizen: Läroboken: Läs om Kina s..

Dessutom drabbades landet av två av de värsta upproren någonsin i världshistorien: Nian i norra Kina, runt Gula flodens nedre lopp, och Taiping-upproret längre söderut (se Historien > Kejsarnas Kina II). Samtidigt fortsatte problemen men Gula floden och Stora kanalen, som i början av 1850-talet blev oanvändbar Vid Gula floden i Kina, det viktiga vattenområdet, påstås konstbevattningen ha funnits redan på 4000-talet f.kr. eller tidigare. Medan den civiliserade Shang dynastin kom först 1750 f.kr. Med civiliserad menas att man har ett ordnat samhällsliv där bildning och kultur prioriteras, men inte nödvändigtvis för alla Vi lär oss om vad en flodkultur är och tittar närmare på gamla högkulturer som Mesopotamien, Egypten, Induskulturen och Kina

Flodkulturerna - Mikaels Skol

Är Kina ett ovanligt eller till och med unikt land jämfört med andra länder? Detta gällde även de andra stora flodkulturerna kring Nilen, Eufrat och Tigris samt kring Indus - men inte i samma utsträckning som den kinesiska runt Gula floden Flodkulturerna - översikt. Med flodkulturer avses här de tidiga civilisationer som växte upp i Mesopotamien och Egypten utefter floddalarna i Främre Orienten (Eufrat, Tigris och Nilen) men också i Kina (Huanghe och Changjian) och Indien (Indus). I detta kapitel är det endast. Det tidiga Kina var alltså inte ett enat rike, utan bestod av flera mindre stater. I traditionell kinesisk historia brukar denna tid kallas Xiadynastins tid, men det är osäkert om den familjen verkligen hade någon slags överhöghet över de övriga staterna. Om det fanns en Xiadynasti så hade den förmodligen ganska lite verklig makt Skillnader mellan flodkulturer. En flodkultur är en högkultur - en tidig civilisation Det är ett bördigt land där vägarna mellan Europa, Indien och Kina drar fram En sak som är gemensamt för alla tre flodkulturer är att de hade en polyteistisk Likheterna mellan skulpturerna i Egypten och Mesopotamien är också. Vilka likheter och skillnader kan vi se mellan de flodkulturer som filmen.

Flodkultur - Wikipedi

 1. nesmärken från det gamla Egypten kring Nilen. Mest av alla tänker man på pyramiderna och vackra berömda tempel. Nilen är annorlunda om man jämför den med floderna i Mesopotamien
 2. Människan är uppfinningsrik till sin natur, och det är naturligtvis en av de största anledningarna till att vi utvecklats så mycket på så kort tid. Här har vi listat några exempel i form av uppfinningar som förändrat världen
 3. Placera in en händelse. PowerPoint-presentation HISTORISKA KÄLLOR KVARLEVOR / SKRIVNA De första människorna - Jägarsamhället Jordbruksrevolutionen - Flodkulturerna Högkulturerna i Europa och Asien. Kina- många olika dynastier (familjer) Indus Sumer- från ca 3200 f.vt- till 2000 fvt
 4. Flodkulturerna. Ca 3000 - 500 fvt. Gemensamt för de första civilisationerna. Uppkom längs med en flod konstbevattning. Läs om flodkulturen i Kina på s.19 - 21 i boken. Svara på frågorna: Vilka likheter finns med andra flodkulturer? Hur var samhället organiserat

Avsnittet handlar om flodkulturerna längs Eufrat och Tigris, Nilen, Huang He och Indusfloden - om hur människor blev bofasta, hur samhällen uppstod och hur nya yrken skapades. Tillsammans med ungdomarna Ahmad och Jerry utforskar Arantxa Àlvarez egyptiska skapelsemyter och det gamla riket Mesopotamien Start studying Flodkultur. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Huang He. Huang He [xwaŋxə], Huang Ho, Gula floden, flod i Kina; 5 460 km lång, 752 440 km 2 avrinningsområde. Inom Huang Hes avrinningsområde bor över 80 miljoner människor (1986) och 20 % av Kinas odlingsmark ligger i området. Huang He har sin början vid de båda klarvattensjöarna Gyaring och Ngoring (4 290 m ö.h.) i provinsen Qinghai oc

Flodkulturerna - Skolbok - Grundskoleboke

Flodkulturerna

Flodkutlturer - Fredriks historiablog

Flodkultur och Induskulturen · Se mer » Kina. Kina, officiellt namn Folkrepubliken Kina, är det till ytan största landet i Östasien och världens folkrikaste land med 1,4 miljarder invånare. Ny!!: Flodkultur och Kina · Se mer » Kina (region Aztekerna, inka-, och maya-folken, Egypten och Kina, - Då måste man gå in ännu mer grundläggande på till exempel flodkulturerna i första historiekursen på gymnasiet Flodkulturerna - Kina - YouTub . Lyssna på den korta genomgången om flodkulturen som växte fram i Kina vid floden Huang He (Gula floden). Begrepp att ha koll på: Civilisation Man kan säga att civilisation är ett. Floden brukar ofta delas in i tre delar, Tibetanska högplatån, Ordos-öglan och Nordkinesiska slätten Från forntid, flodkulturer och antiken till nutid (att kunna om några veckor.. Flodkulturerna En flodkultur är en civilisation som uppstått längs floderna i bland annat Egypten, Indien, Kina och det gamla Mesopotamien som nu är känt som Irak. Det var floden som gav dem mat och vatten och här kunde man bedriva handel och även förflytta sig. Djur kom ned till vattnet för att dricka och då kunde man också jaga

Flippad Historia - Flodkulturerna - YouTub

De första civilisationerna -flodkulturerna. Mespotamien, Egypten, Indusdalen, Kina Kopplingar till läroplanen Syfte; använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,. Flodkulturer : I över 150 000 år levde människan som jägare och samlare. Hur gick vi från det ganska enkla nomadlivet - till att bygga hus, städer, skapa samhällen och egna kulturer? Hur kunde avancerade högkulturer som den i Egypten med sina pyramider, eller den i Kina med den kinesiska muren, växa upp för tusentals år sedan? Det ska vi undersöka Medans Kina hade byggt en mur för att försvara sig mot andra länder och satsa lite mer defensivt. Alla tre länderna hade också kommit på astronomin och börjat räkna när det var dag och natt med hjälp av stjärnorna, Månen och Solen. Alla hade också en skrift. Kina delade också in klockan i 24 timmar och ett år i 365 dagar Du är inte kopplad till en skola. För att kunna använda lärardelen måste du godkännas i en skola. För att gå med i en skola klickar du på inställningsknappen och sedan på Skola och klass

Kina (Flodkultur) - Skolbok - grundskoleboken . Detta kapitel täcker historien fram till järnåldern i Kina,. Hantverkare tillverkade vapen, verktyg, kläder, prydnadssaker av brons, silke, jade, lera osv Uppge nytt lösenord. Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in För några dagar sedan under en av våra så vanliga ganska trista historia lektioner när vi kollade på en film om flodkulturerna i kina viskade plötsligt Anna följande till mig. Att hon gärna ville få en tarrakottatvilling. Det vore fint om det var en med hjul på. Hon vill att den ska stå på lilla torget Högkulturerna: Mesopotamien, Egypten och Kina SYFTE använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. INNEHÅLL Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till. Det har sagts att de är demokratiska, medan systemen i till exempel Kina och Japan är elitistiska. Historien om alfabetet börjar i Egypten. I den hieroglyfiska skriften hade, liksom i kilskriften, piktografiska tecken övergått till att stå för ljuden i olika stavelser

Flodkulturerna; Kina och alla dynastier; Indien; Stenåldern, från jägare till bofasta; Säkert har jag glömt en massor av områden och givetvis går flera av dessa områden i varandra. Förlåt alla hängivna historielärare och historiker, det är inte min mening att reta gallfebern på er De fyra stora flodkulturerna fanns runt floderna Nilen (Egypten), Indus (Indien), Huang He (Kina) samt i området kring Eufrat och Tigris (Mesopotamien).Civilisationerna uppstod runt floderna för att folket där lärt sig utnyttja floderna och konstbevattna fälten Skicka in en fråga så svarar vi så snabbt som möjligt

Kinesiskt skriftspråk - Wikipedi

Mesopotamien (Flodkultur) Egypten (Flodkultur) Induskulturen (Flodkultur) Kina (Flodkultur) Kina (200 f.kr - 200 e.kr.) Den muslimska expansionen Korstågen Amerika före Columbus 12 000 f.Kr - 1491 e.Kr. Zulu Söderhavets tidiga kolonisation Shogunernas Japan - Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid Play this game to review Ancient History. För 10 000 år sedan hände den förändring i människans historia som har betytt mest. Vad hände

Hur kunde avancerade högkulturer som den i Egypten med sina pyramider, eller den i Kina med den kinesiska muren, växa upp för flera tusen år sedan? Filmen tittar närmare på Mesopotamien, Egypten, Induskulturen och Kina. Kapitel: Inledning (00:00 - 01:21), Hur uppstod en flodkultur De stora flodkulturerna byggde på att en elit kontrollerade bevattningssystemen - tänk Egypten, Mesopotamien, Kina - där odlingen byggde på stora bevattningsanläggningar. Teknologisk utveckling är starkt korrelerad med klimatet Ta del av skolprogrammen De tidiga flodkulturerna, De fem sinnenas Egypten eller Människor och mumier i Egypten. Fördjupa er kring Kinas vidare historia och kultur. Se filmen om de museiföremål som berättar om Tangdynastins Kina. Besök Östasiatiska museet och utställningen Mittens rike Världens historia del 10 - Flodkulturerna Indien och Kina (September 2020). En långsam tillväxtfälla. Således beskrev organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) den globala ekonomin förra veckan i sitt senaste globala ekonomiska perspektiv

Det är de stora flodkulturerna som varit vagga för litteraturen: Egypten vid Nilen, Assyrien och Babyloninen mellan Eufrat och Tigris, Kina runt Huangho-floden och Indien runt Ganges. Dessa kulturer, främst den babyloniska och den egyptiska, påverkade den äldsta grekiska och judiska litteraturen som vi i västvärlden räknar som vår litteraturs ursprung Loading Hinduism och Buddhism, en enkel jämförelse. - Duration: 14:04 Detta kapitel täcker historien fram till järnåldern i Kina, för att stämma överens med de övriga tre flodkulturerna. Innehåll. 1 Floderna Huang He och Chang. Högkulturer: Egypten & Mesopotamien 1. Flodkulturerna De första högkulturerna 2 Det imponerande tornet är dock bara stadens näst högsta, vilket säger en del om konkurrensen i Kina * Man byggde palats och andra stora byggnader i de flesta av flodkulturerna. * I de flesta av flodkulturerna så har man brons som en användbar metall. (Det var i Kina som man sedan kom på järn som var mer användbar metall

Video: Kina - Fredriks historiablogg - Google Site

Flodkulturerna - SlideShar

Det är lite svårt att greppa att inom en månad kommer jag att befinna mig på andra sidan jordklotet, i ett land som jag bara för några månader sedan inte ens kunde drömma om att få åka till. Jag har alltid varit nyfiken på Kina, detta enorma land med sin mångtusenåriga kultur. Nyfiken- och lit På bild 2 kan man se en tidslinje över när flodkulturerna startade och när de slutade. Grön är den civilisation som växte fram vid floden Indus. Röd är den civilisation vid gula floden - Huang he i Kina. Sedan har vi blå färg för Nilen och gul färg för de båda floderna Eufrat och Tigris Bild: Kathleen Cohen Bakgrunden till de första civilisationernas framväxt var jordbrukets utveckling, bruket av metaller, användandet av skriftspråk och framväxten av städer. Forntiden och antiken Forntiden är den äldsta av de historiska epokerna och räknas från omkring 3000 f.Kr då de stora flodkulturerna uppstod, till dess att antiken upphörde i samband med romarrikets undergång. På bilden ser floderna där de första flodkulturerna växte fram. Från vänster på kartan hittar du i ordning, Egypten, Mesopotamien(landet mellan floderna) Indusdalen och Huang He i Kina. Gemensamt är just att dessa kulturer växte fram vid floderna där flodbäddarna gav slam och bördig jord

Den västerländska civilisationen brukar räkna sin början till det antika Grekland och romerska riket.De största imperierna under denna tid var perserriket, Indien och Kina.Under denna tid etablerades de flesta av världsreligionerna; i Mellanöstern uppstod judendom, i Iran zoroastrism, kristendom och islam, och i Indien och Kina utvecklades buddhism, daoism och konfucianism En högkultur är en högt utvecklad befolkning i början av historisk tid, vilket ofta innebär social stratifiering och introduktionen av tekniska redskap för till exempel jordbruk och krigföring.Exempel på högkulturer är Mesopotamien, Indusdalen, Egypten, Kina och kulturerna i Centralamerika.Även persiska stormakten blev en högkultur som expanderade över hela Mellanöstern under Om kursen Kursen behandlar matematikens utveckling i viktiga kulturområden genom historien. Detta inbegriper, i kronologisk ordning, matematikens utveckling i de forntida flodkulturerna i Babylonien och Egypten, antikens Grekland, Kina och Indien, den Arabiska kulturen under äldre medeltiden, Europa under högmedeltiden, samt den moderna matematikens framväxt i Europa från renässansen. Hemtenta Biologi kapitel 3 Djurens liv Ni ska under ca 2 veckor forska om och skriva om djurens liv och utveckling. Ni arbetar enskilt och det betyder att du skriver allting alldeles själv

Flera tusen sidor med lärorikt och underhållande innehåll för barn och ungdomar, skolor, föräldrar, mor- och farföräldrar Innan Ming styrdes Kina av mongolerna, under namnet Yuan. Trots att dessa utländska ledare hävdade att himlen hade ordinerat dem för att regera i Kina, övertygade en rad naturkatastrofer under 1300-talet det kinesiska folket annars, och ett bondeuppror blev monterat mot dem. Den röda turbanhäran, som bönderna tog sig för att kalla sig, leddes av en lågfödd man som heter Zhu Yuanzhang Epoken forntiden och antiken utspelade sig mellan ca år 3000 f.kr och 400-talet f.kr Under forntiden så uppstod flodkulturerna i Mesopotamien (nutida Irak), Egypten, Indien och Kina. Innan flodkulturerna uppstod så levde människor som jägare och sedan som bönder

Innehåll Kursen behandlar matematikens utveckling i viktiga kulturområden genom historien. Detta inbegriper, i kronologisk ordning, matematikens utveckling i de forntida flodkulturerna i Babylonien och Egypten, antikens Grekland, Kina och Indien, den Arabiska kulturen under äldre medeltiden, Europa under högmedeltiden, samt den moderna matematikens framväxt i Europa från renässansen. 1.Se filmen Antikens Grekland (Slieducation, Antiken i Grekland) 2. Låt dem sitta 2&2 eller 3&3 och göra en mindmap över innehållet i filmen. Vita papper finns längst ner i klassrummet och färgpennor finns i skåpet Numera används begreppet flodkultur främst pedagogiskt i läroböcker och historiska översiktsverk. De fyra cilisationer som man brukar kategorisera som typiska flodkulturer är i Egypten vid Nilen, i Pakistan vid Indus, i Mesopotamien vid Eufrat och Tigris och i Kina vid Huang He(Gula floden) En flodkultur är en tidig civilisation som uppstått tack vare tillgången till ett större flodsystem. De äldsta civilisationerna uppstod vid floder. De första högkulturerna växte fram vid de stora floderna; Egypten vid Nilen, Pakistan vid Indus, Mesopotamien vid Eufrat och Tigris, Kina vid Huanghe

So-rummet.se - använd sökorden högkulturer, Mesopotamien, Egypten, Kina högkultur Youtube.se - Hur gick det till när civilisationen växte fram?, Flodkulturerna flippad historia, Tutankhamun world of mysteries, Hatshepsut-the queen who would be king, Världens historia del 10, Terrakottaarmen, Landet mellan floderna, Mesopotamien del 1 och Serien tar avstamp i de olika flodkulturerna längs Eufrat och Tigris, Nilen, Huang He och Indusfloden. Om hur människor blev bofasta, samhällen uppstod och nya yrken skapades. Tillsammans utforskar Arantxa Àlvarez och ungdomarna Ahmad och Jerry, alla i tidstypiska kläder, egyptiska skapelsemyter och Mesopotamien. Och vi träffar Konfucius

Forntiden historia12

Efterkrigstiden - andra världskriget - mellankrigstiden - första världskriget - ryska revolutionen - Tysklands enande - industriella revolutionen - franska revolutionen - amerikanska revolutionen - stormaktstiden - den nya världen - Gustav Vasa - medeltiden - folkvandringarna - romerska riket - grekiska riket - Egypten - flodkulturerna - Kina Kina (Flodkultur). Folket måste också ha militärt beskydd. Antikens fyra klassiska imperier var Romerska riket - 200 f. Jordbruksrevolutionen är en stor anledningen till hur vi har det idag.. Verdensbefolkningen var på rundt fire millioner før jordbruksrevolusjonen Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo

Flodkulturerna. 1. Var fanns flodkulturerna och varför uppstod de äldsta civilisationerna kring floder? . De fyra stora flodkulturerna fanns runt floderna Nilen (Egypten), Indus (Indien), Huang He (Kina) samt i området kring Eufrat och Tigris (Mesopotamien). Slideshow 1449767 by case Mellan 3000 och 1500 f.Kr. levde Induskulturen, även kallad Harappakulturen, längs Indusflodensdalgång i nuvarande Pakistan. Det är den första större kulturen i Indien, vars städer (Harappa, Mohenjo-Daro och Chanhu-Daro) var konstruerade efter en mycket avancerad stadsplanering

Diskussionerna av det Östasiatiska produktionssättet som statiskt, där Marx och Engels hävdade att flodkulturerna i Kina och Indien med sitt starkt centralistiska produktionssätt knutet till bevattningssystemen i floddalarna inte inrymde samma progressiva potential som Feodalismen i Västeuropa att utvecklas mot Kapitalismen Forntiden börjar när människan lär sig att bruka jorden. Denna upptäckt förändrade tillvaron för många människor som nu blev bofasta och bosätter sig tillsammans i olika stora samhällen och byar och städer började växa fram. Denna utveckling skedde i det första stadiet främst i de första högkulturerna vilket var flodkulturerna Egypten, Mesopotamien, Indusdalen och norr Jordbrukets framväxt krävde en annan social struktur än tidigare, det kan vi se i de stora flodkulturerna i Kina, västra Asien och Egypten. På samma sätt som industrialiseringen innebar en förändring av samhället i jämförelse med det gamla bondesamhället

Flodkulturerna - läromedel till lektion i historia åk 7,8,9

Kultur Kinas.s

Kina. 1:a gången 1977 2:a gången 1991. Jag var en av de första turisterna i Kina 1977, ett år efter Mao Tse Tungs död. Oman var för 4000 år sedan en transitplats för handeln mellan flodkulturerna i Mesopotamien och Induskulturen. Landets rikedom var koppar,. Hören Sie Hänger ni med podden vom Unknown Podcast auf jedem Gerät mit der myTuner Radio App det är tråkigt,sorjligt ja inte kul alls. men på senaste tiden så har jag tröttnat på fotboll och inte haft kul på fotbollsplanen ! då är det något som inte stämmer, så jag har funderat på det ett tag och idag tog jag steget och ringde min tränare och berättade läget, och såklart så hade dom märkt av det lite, min närvaro på träningar som ex. 10 inlägg har publicerats av Linda Johnsson, Dawit Adébo, jesperpersson2013 och .bisi20 under December 201 Prezi is a cloud based presentation software that opens up a new world between whiteboards and slides. The zoomable canvas makes it fun to explore ideas and the connections between them. The result: visually captivating presentations that lead your audience down a path of discovery

Flodkulturer - Filmoteke

Jag har fått frågor om trafiken och naturen i Jinan. Dessa frågor kan man svara på samtidigt. Liksom frågor gällande hållbar utveckling och miljöproblem. Kina är ett land vars ekonomiska utveckling har varit enorm de senaste tjugo åren. Idag är inte Kina ett fattigt land. Tvärtom är många, många kineser betydligt rikare än dig oc Escuche el podcast Hänger ni med podden de Unknown en cualquier dispositivo con la aplicación myTuner Radio Tidslinje som visar ungefär när i tiden de olika flodkulturerna existerade. Kina utmärker sig med att dess tidiga civilisation aldrig gick under utan lever än idag. Det är stora osäkerheter i uppgifterna om mellan vilka årtal som civilisationerna existerade. kl. 11:43. Etiketter: Historia, Kultur En av de absolut viktigaste aspekterna inom en kultur, är religionen. Den präglar inte bara folks tro utan är också en ledare när det gäller traditioner, seder, klädsel, barnafödande och högtider Under dagens lektion har ni fått höra en föreläsning om Mesopotamien. Ni har också fått se en film om Mesopotamien och en om Egypten. Din uppgift blir nu att jobba med ett Venndiagram (se bild nedan), där du hittar likheter och skillnader mellan dessa två kulturer. För att hitta fakta kan du använda dig a

PPT - Flodkulturerna PowerPoint Presentation - ID:1449767

flodkultur - Uppslagsverk - NE

Högkulturer - läromedel till lektion i historia åk 7,8,9

Flodkulturer & Antiken Lemshag

Mesopotamien och Egypten | SO / Svenska år 7PPT - Flodkulturerna PowerPoint Presentation - ID:2020575
 • Tennessee titans retired numbers.
 • Filmmanus mall.
 • Google röstsökning svenska.
 • Sökmotor bing.
 • Nibe luftvärmepump.
 • Flugzeugabsturz hurghada.
 • Staffan westerberg kommunist.
 • Ängsö julmarknad 2017.
 • Storytel pris.
 • Rosenskärm beskära.
 • Okej på ryska.
 • Svampdödande schampo med selen.
 • Oliver twist film.
 • Zinkpasta.
 • Bahnhof heidelberg öffnungszeiten.
 • Kullstabacken hammarstrand.
 • Våp 2017.
 • Cellförändringar gravid operation.
 • Happy pharrell williams chords.
 • Deadwood serie.
 • Bauhaus gipsskiva.
 • Steampunk wiki.
 • Svampfylld ravioli.
 • Wohnmobil mieten melle.
 • Ada programming.
 • Gör det själv tvätt.
 • Led tv.
 • Daveed diggs.
 • Till dem det berör.
 • Bästa automattvätten.
 • Ap 701 digital pen.
 • 3 apor staty.
 • Hur lång tid tar det att få svar på hiv test.
 • Märkliga försvinnanden.
 • Beco sele.
 • 375 f to c.
 • Kiropraktorutbildning distans.
 • Haka neutralseife dm.
 • Biz apartment hammarby sjöstad frukost.
 • Musik spel online.
 • Bud på hus bindende.