Home

Digitala lärresurser i matematikundervisningen

Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport SKOLA. Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport FÖRSKOLA. Skolforskningspodden. Lyssna på ett poddavsnitt om digitala lärresurser i matematikundervisningen. För mer information kontakt Digitala lärresurser i matematikundervisningen Delrapport skola Projektgrupp: Johan Wallin, fil.dr (projektledare) Elín Hafsteinsdottír, fil.dr Johan Samuelsson, docent Eva Bergman Maria Bergman Sara Fundell Agneta Gulz, professor, Filosofiska institutionen vid Lunds universitet och Institutionen för datavetenskap vi I föreliggande översikt söker vi kunskap om digitala lärresurser och vad som kan ligga till grund för att de ska vara till fördel i matematikundervisningen. Som metod utfördes systematiska sökningar i olika sökdatabaser i syfte att sammanställa forskning kring området. Vi vill göra begreppet digital lärresurs bekant och för lärare synliggöra eventuella möjligheter och hinder.

Skolforskningsinstitutet har sammanställt rapporter för digitala lärresurser i matematikundervisningen: en för skolan och en för förskolan. Slutsatser delrapport skola Genomgången visar tydligt att det går att konstruera digitala lärresurser som kan användas för att utveckla olika matematiska förmågor, i synnerhet om de används i en i övrigt rik undervisningsmiljö. Men det går. I förstudien gjordes bedömningen att en systematisk översikt om digitala lärresurser i matematikundervisningen har en potential att vara till nytta för många i skolan och förskolan. Förstudien identifierade exempelvis undersökningar som tyder på att digitala lärresurser nyttjas sparsamt på matematiklektionerna i Sverige och att IT-­användningen i skolorna varierar stort.

Digitala lärresurser I matematikundervisningen, delrapport skola: Systematisk översikt 2017:02 (2936 kB) 425 downloads File information File name FULLTEXT01.pdf File size 2936 kB Checksum SHA-51 Digitala lärresurser i matematikundervisningen - delrapport skola Denna systematiska översikt sammanställer forskning om digitala lärresurser för att ut-veckla barns och elevers kunskaper i matematik. Forskningen spänner över förskolan till och med gymnasieskolan och anknyter specifikt till matematikundervisningen. I Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport förskola Fördjupa din kunskap Innehållet baseras på den systematiska översikten Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport förskola som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok

Utveckla matematikundervisningen med digitala lärresurser

Systematisk översikt om digitala lärresurser i matematikundervisningen. Børn med flygtningebaggrund, der ankommer til nordiske lande i den sene skolealder, klarer sig dårligere i skolen i Danmark, end de gør i Sverige Digitala lärresurser - ett brett samlingsbegrepp. I samtal om skolans digitalisering används ofta begreppet digitala lärresurser, vilket även är ett begrepp som återfinns i forskning och studier på området. Förenklat kan man säga att digitala lärresurser är allt digitalt material som används i undervisningen Den internationella forskning en om digitala lärresurser i matematikundervisningen är omfattande. De krav vi ha r ställt på vilken typ av digitala lärresurser som ska ha un TY - BOOK. T1 - Digitala lärresurser I matematikundervisningen. Delrapport skola. AU - Wallin, Johan. AU - Hafsteinsdottir, Elin. AU - Samuelsson, Joha

Skolforskningsinstitutets översikt: Digitala lärresurser i matematikundervisningen. Skolforskningsinstitutet har nu släppt den nya översikten Digitala lärresurser i matematikundervisningen. Rapporten kommer i två versioner, en för förskola och en för grundskola/gymnasieskola I dagens avsnitt samtalar vi om digitala lärresurser i matematikundervisningen, mer specifikt om dynamiska geometriprogram. Vi diskuterar även digitalisering av skolan, och om digitala lärresurser lämpar sig för distansundervisning De digitala lärresurser som studeras erbjuder alla en interaktivitet. Det betyder att eleverna är aktiva i relation till lärresursen i själva undervisningssituationen @techreport{b8e799c9-7d55-4dde-8e16-1271d6d4bf40, author = {Wallin, Johan and Hafsteinsdottir, Elin and Samuelsson, Johan and Bergman, Eva and Helenius, Ola and Gulz. Öka dina kunskaper om att undervisa matematik med digitala verktyg. I modulen får du exempel på vilka möjligheter det finns med digitala verktyg i matematikundervisningen. Du kommer tillsammans med dina kollegor att planera aktiviteter i klassrummet där du provar digitala verktyg. Sedan utvärderar ni hur aktiviteten gick

Digitala lärresurser i matematikundervisningen

olika lärresurser fungerar och vilka som är bra och som verkligen utvecklar eleverna matematiska förmågor. I detta arbete vill jag visa på vad forskning säger om att använda digitala lärresurser i matematikundervisningen. Jag vill även undersöka hur olika lärresurser fungerar och vilka som utvecklar elevernas förmågor digital teknologi digitala lärresurser digitalisering matematik lärarens kompetens TPACK: Abstract: Syftet med den här kvalitativa studien är att identifiera vilka ämnesmässiga, pedagogiska och teknologiska kunskaper läraren använder när digitala lärresurser integreras i matematikundervisningen i syfte att stötta undervisning och.

Digitala lärresurser i matematikundervisningen

Digitala lärresurser i ma Forskarutbildning ; Innovation & nyttiggörande; Digitala lärresurser i matematikundervisningen. Delrapport: Skola. Rapport Direkt till fulltext på webbsida. Författare: Johan Wallin Agneta Gulz Anette Jahnke Ola Helenius Johan Wallin : ISBN: 9789198438284: Förlag: Skolforskningsinstitute Start Forskningsoutput Digitala lärresurser I matematikundervisningen. Delrapport f... Digitala lärresurser I title = Digitala l{\a}rresurser I matematikundervisningen. Delrapport f{\o}rskola., author = Johan Wallin and Elin Hafsteinsdottir and Johan Samuelsson and Eva Bergman and Ola Helenius and Agneta Gulz and Annette. Digitala lärresurser i ma Forskarutbildning ; Innovation & nyttiggörande; Digitala lärresurser i matematikundervisningen. Delrapport: Förskola. Rapport Direkt till fulltext på webbsida. Författare: Agneta Gulz Johan Wallin Anette Jahnke Ola Helenius: ISBN: 9789198438291: Förlag: Skolforskningsinstitute

Digitala lärresurser i matematikundervisningen - Skola Hemm

Digitala lärresurser I matematikundervisningen, delrapport förskola : Systematisk översikt vid Skolforskningsinstitutet, 2017 (Vol. 2 Digitala lärresurser i matematikundervisningen | Skolforskningsinstitutet. Digitala lärresurser i förskolan kan erbjuda ett bra stöd för att utveckla barns tidiga matematik, och det går att nå goda resultat även med korta insatser. Artikel av Anna-Karin Norén

Video: Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport

Skolforskningsinstitutets nyhetsbrev, nr 11 december 2017Pedagog Örebro - Pedagog Örebro

Digitala lärresurser I matematikundervisningen, delrapport

 1. Digitala lärresurser i matematikundervisningen Skolporte
 2. Så väljer och värderar du digitala lärresurser - Skolverke
 3. (PDF) Digitala lärresurser i matematikundervisningen

Digitala lärresurser I matematikundervisningen

 1. Skolforskningsinstitutets översikt: Digitala lärresurser i
 2. Matematikundervisning med digitala verktyg I - Skolverke
 3. GUPEA: DIGITALA LÄRRESURSER I MATEMATIK Vilka kompetenser
 4. Skolforskningspodden: Digitala lärresurser i
 5. Avsnitt 4: Digitala lärresurser i matematikundervisningen

Skolforskningsinstitutet släpper översikt: Digitala

Digitala lärresurser mm

Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapportDigitala lärresurser i matematikundervisningen

ABB Connect - ditt digitala verktyg

 1. Digitalt initiativ på förskolan Duvan
 2. Scratch Tutorial: How to create 3D Minecraft!
 3. Scratch Tutorial: FORTNITE! (Part 1)
 4. Digitalitet i förskolan - barn och pedagoger som möjlighetsskapare

Top 10 Best Games On Scratch 2017

 1. Digital kompetens i förskolan och den nya läroplanen i förskolan
 2. Scratch 3.0 Tutorial: How to Make a Flappy Bird Game in Scratch (Part 1)
 3. En dag på förskolan Möjligheten
 4. Lärarfortbildning - Pedagogisk miljö i förskolan
 5. Projektarbete i förskolan

Medforskande - naturvetenskap och teknik i förskola

Beställ böckerSkolforskningspodden
 • Chokladganache tårta rinnande.
 • Urtunningssax kicks.
 • Tilloppsslang tvättmaskin cylinda.
 • Dråp exempel.
 • Bandidos sverige president.
 • Från larv till fjäril.
 • Stiga 6000 trimmer.
 • Tanzschule wiehl.
 • Vida pole kläder.
 • Köpenhamn stadsdelar.
 • Andelshus halland.
 • Labvisby.
 • Orakelkort.
 • Polhem mått.
 • Jesse ventura mongols mc.
 • Wallander rolf lassgård.
 • Holländare hund.
 • Älgtilldelning 2017 jämtland.
 • Besiktiga hus själv.
 • Sell magic cards.
 • Lucia wikipedia.
 • Skapa graf online.
 • Handelsbanken bolån amortering.
 • Batik synonym.
 • University of san diego.
 • Ben and jerry pint.
 • Kingdom of hawaii.
 • Filmproduktionsbolag sverige.
 • Ikea medelstor montering.
 • How to remove a facebook chat.
 • Talande gosedjur.
 • Svullet tandkött katt.
 • Mamma jag älskar dig film.
 • Elektroskandia lediga jobb.
 • Kan sägas vara ett neutralt läge webbkryss.
 • Ekonomiska kretsloppet utan bank.
 • Den perfekta selfien.
 • Boudoir photos.
 • Trumpinnar plast.
 • Zeiss kikarsikten test.
 • Byron katie böcker.